ייעוץ וליווי פיננסי עסקי

ניהול כספים

עסיס פתרונות פיננסיים מספקת מגוון רחב של פתרונות מתקדמים לניהול כספים במיקור חוץ:

 • ניהול תזרים מזומנים - תכנון תזרימי, מעקב תשלומים, בקרת גביה, ניהול קווי אשראי ועוד
 • תכנון ובקרה תקציבית
 • דוחות כספיים ודיווח להנהלה ולדירקטוריון - מאזן, רווח והפסד ותזרים מזומנים ברזולוציה חודשית/רבעונית/שנתית
 • בקרה על עבודת מנהל החשבונות על-מנת להבטיח הנהלת חשבונות תקינה ורישומים נאותים בספרי החברה
 • ליווי תהליכים פיננסיים מורכבים מ- א' ועד ת', כגון הערכות שווי ובדיקת נאותות
 • הכנה של ניירות מיוחדים וביצוע ניתוחים לפי צרכי הארגון
 • טיפול בממשקים כגון מוסדות ממשלתיים, בנקים וחברות ביטוח
 • ליווי הטמעת מערכת ERP בארגון

הבראה והשבחת חברות

במסגרת ניסיוננו כנאמנים ומנהלים מיוחדים במינוי ביהמ"ש להבראת חברות שנקלעו לקשיים, עוסקת החברה בייעוץ וליווי כלכלי לחברות בקשיים, ערכית תכנית הבראה, נקיטת "צעדים שלפני", ליווי הליכים משפטיים, עריכת הערכות מצב, התדיינות עם נושים ועריכת "הסדרי נושים".

 • ניהול וליווי הליכי הבראה והשבחה לחברות בקשיים, בדגש על בחינת פוטנציאל הבראת החברה ו/או ייזום הליך משפטי תומך הליך הבראה.
 • ייעוץ אסטרטגי כלכלי/שיווקי/תפעולי שוטף.
 • ניהול וליווי בהליכי רכישות ומיזוגים, עריכת הערכות שווי וניהול אסטרטגיית משא ומתן.
 • הגשת חוות דעת כלכליות לבתי משפט כעד מומחה כלכלי.
 • הייעוץ ניתן לבעלי החברה וכולל אבחון מצב החברה, בחינת פוטנציאל פעילותה העסקית, עריכת תוכנית הבראה, בחינת פוטנציאל השימוש בהליך משפטי כתומך להליך ההבראה, נקיטת פעולות טרום הליך, בחינת פוטנציאל הפעלה תחת צו "הקפאת הליכים" ו/או הליך אחר, וליווי הפירמה ובאי כוחה במשך ההליך.
 • ניהול הליכי הבראה כ"מנהל מיוחד" או "נאמן" מתוקף מינוי ביהמ"ש בתיקי "הקפאות הליכים" ו/או הפעלה בצד צו פירוק ו/או כינוס.

תחומי הייעוץ הכלכלי

 • הערכות שווי חברות, לצורכי מכירת/רכישת חברה/גיוס הון
 • בחינות כדאיות השקעות ופרוייקטים
  בדיקת כדאיות רכישה/כניסה לפעילות חדשה, בחינת סגמנטים תפעוליים ע"פ הגדרת מרכזי רווח עצמאיים, ניתוח שוטף של תוצאות הפעילות כחומר עזר לקבלת החלטות אופרטיביות.
 • תוכניות עסקיות לצורכי מימון, מכירה, גיוס שותפים, גיוסי הון
 • ייעוץ כלכלי וליווי שוטף ניהול ובקרת כספים, הכנת מצגות לבנקים ומוסדות מימון: תזרימי מזומנים ותחזיות, ניהול בטחונות ומסגרות אשראי. בחינות איתנות פיננסית, בקרה וניהול פרוייקטים, ניתוחי רווחיות,הגדרת מרכזי רווח וכד'.
 • ליווי בהליכי רכישה/מיזוג, Due Diligence
 • חוות דעת כלכליות לבתי משפט ובוררויות
  בעלי ניסיון מקצועי רב בהגשת חוות דעת כלכליות ובהופעות בפני בתי משפט ובוררויות במגוון תחומים רחב.
 • תכנון אסטרטגיה שיווקית בחינה והגדרת מדיניות שיווק, ניתוח שווקים וענפים, איתור נישות פתוחות, מיצוב, הערכת פוטנציאל, מדיניות פרסום, הגדרת מבנה שיווקי ופריסת הפצה, תכנון אסטרטגיית החדרה, תחזיות פעילות עסקית.