הבראה והשבחת חברות

הבראה והשבחת חברות

במסגרת ניסיוננו כנאמנים ומנהלים מיוחדים במינוי ביהמ"ש להבראת חברות שנקלעו לקשיים, עוסקת החברה בייעוץ וליווי כלכלי לחברות בקשיים, ערכית תכנית הבראה, נקיטת "צעדים שלפני", ליווי הליכים משפטיים, עריכת הערכות מצב, התדיינות עם נושים ועריכת "הסדרי נושים".

כאשר חברה נתקלת בקשיים, תוכנית הבראה מעוצבת היטב היא חיונית לצורך חילוץ עסק בקשיים וכדי להפוך את הגאות. צוות המומחים שלנו מצטיין בהערכת תוכניות הבראה לחברות ועסקים הכוללות, ניתוח קפדני של מצבה הפיננסי של החברה, זיהוי תחומים לשיפור ופיתוח אסטרטגיות להחזרת היציבות. על ידי שיתוף פעולה עם מחזיקי עניין מרכזיים, אנו מגבשים תוכניות מקיפות המטפלות בשורשי המצוקה, ומניחים את הבסיס לתפנית מוצלחת.